Læs forslaget på Fredensborg Kommunes hjemmeside her.

Lokalafdelingen fremsendte den 19. januar 2017 et høringssvar til forlslaget. Læs høringssvaret her.