DCE – Det Nationale Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet – har skrevet en rapport: Parcelhushaven – en del af byens natur. I tilknytning til rapporten har forfatterne udarbejdet et scorekort, http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf , der kan give et hurtigt overblik over, hvor naturvenlig ens have er i form af passende levesteder for forskellige arter, og hvad man eventuelt kan gøre for at forbedre forholdene.

Biodiversiteten – den biologiske mangfoldighed - udmønter sig på flere niveauer: mangfoldigheden af naturtyper, mangfoldigheden af arter, og den genetiske mangfoldighed. De fleste mennesker vil nok bedst kunne forholde sig til mangfoldigheden af arter: fugle, planter, insekter, svampe o.s.v.. Mangfoldigheden af arter er imidlertid ikke kun noget, der karakteriserer den såkaldt ”vilde” natur, men også bynaturen og vores vidtstrakte sommerhusområder. Danske haver er allerede levested for en masse dyr og planter, men der er plads til endnu flere, hvis forholdene indbyder til det. Men mange mennesker er måske ikke klar over, hvad de selv kan gøre for at understøtte og øge biodiversiteten i deres have.

Ved hjælp af scorekortet
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf
kan man hurtigt få et overblik over, hvor naturvenlig ens have er i form af passende levesteder for forskellige arter og hvad man eventuelt kan gøre for at forbedre forholdene. Alle slags haver kan vurderes, men det er klart at store haver vil have lettest ved at score højt.

God Fornøjelse!