Danmarks Naturfredningsforening (DN) Fredensborg afdeling vil med dette hæfte give et overblik over naturtilstanden i Fredensborg Kommune, og hvad der lokalt kan gøres for at sikre fremtidens natur.

Hæftet er til inspiration for borgere, undervisere, politikere, forvaltning og øvrige lokale samarbejdspartnere i Fredensborg Kommune. Hæftet er også en hyldest til naturen i Fredensborg Kommune.

Hæftet fortæller om naturtyper, fredninger og nationalpark, naturen under forandring, adgang til naturen, naturgenopretning og naturpleje, bynær natur, klima, infrastruktur og landskabets historie.

Indledningsvis præsenteres vores sammenfattende anbefalinger til naturforvaltning i Fredensborg Kommune, mens der i hovedkapitler er specifikke anbefalinger. Disse henvender sig især til politikere og forvaltning i Fredensborg Kommune og vil forhåbentligt indgå i kommunens politikker, planer og naturforvaltning.

Regeringen reviderer i disse år love, direktiver, planer og bekendtgørelser, som vil påvirke udviklingen i det åbne land i kommunen. Lokalt arbejder kommunen bl.a. med plejeplaner for de fredede områder, naturplaner, kystsikring og et stikort.

Hæftet vil blive opdateret elektronisk i takt med væsentlige ændringer i rammerne for naturforvaltning og forandringer i naturen skabt af fx klimaændringer og menneskets påvirkninger.


I 2013 lavede vi en lille folder der fortæller om naturen i Langstrup Mose. Folderen kan hentes i PDF-format her.


"Naturen i Fredensborg Kommune" blev overrakt til borgmester Thomas Løkke Pedersen ved en reception d. 25. september 2018 (omtalt i Frederiksborg Amts Avis d. 28. september og i Uge-Nyt d. 2. oktober). Vi vil naturligvis gerne have, at så mange af kommunens borgere som muligt – medlemmer såvel som ikke-medlemmer af DN – læser hæftet. Derfor kan det gratis hentes på kommunens biblioteker.

Fra overrækkelsen på Fredensborg Rådhus den 25. september 2018

Uddrag af hæftet "Naturen i Fredensborg" kan læses nedenfor. Klik på det emne du vil læse om.