Alle er velkomne til vores arrangementer og deltagelse er normalt gratis. Ved beskrivelsen af de enkelte arrangementer her på hjemmesiden fremkommer oplysninger om kontaktperson, evt. tilmelding/betaling og anbefalet udstyr.

 

Se seneste turfolder i PDF format - klik her

På grund af Covid-19 forekommer ændringer, hold dig derfor orienteret via hjemmesiden. 

 
Med venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg Kommune

Fra et af vore høslætarrangementer på Skovfogedengen i Grønholt Vang sydvest for Fredensborg by