Afdelingsbestyrelsen

DN i Fredensborg Kommune er en af landets knap 100 afdelinger. Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for foreningen lokalt. Vi skal arbejde for, at vores smukke natur bliver bevaret og plejet bedst muligt – og vi skal give vores naturglæde videre til kommunens borgere.

Her på hjemmesiden kan du læse om afdelingen – og om hvordan du selv kan gøre en indsats!

Jens Søndergaard
formand for afdelingsbestyrelsen


Strandengene ved Nivå er de eneste langs Øresundskysten nord for København. De rummer et rigt fugleliv med både stand- og trækfugle.