Men hvor ligger den, hvorfor skal engen overhovedet slås, og kommer der i det hele taget noget ud af det – ud over at man lærer at bruge en le, får god motion, og har et par fornøjelige timer sammen ?

Skovfogedengen er en skoveng, der ligger nogle hundrede meter vest for voldstedet i Gl. Grønholt Vang. Af gamle kort kan man se, at den fandtes  for 150 år siden, men formentlig er den meget ældre. Den har givetvis været græsset, men det er længe siden. Beliggenheden inde i skoven har betydet, at engen i modsætning til de fleste enge i det åbne land har undgået at blive pløjet op og gødsket. Der er mange spændende plantearter, som ellers ikke er almindelige i Nordsjælland, således Trævlekrone, Djævelsbid, Tormentil-Potentil og Kødfarvet Gøgeurt (en orkidé).
I 2009, da Fredensborg Høslætlaug blev dannet, var Skovfogedengen ved at gro til med høje græsser og starer. De højtvoksende arter var en trussel mod engens artsrigdom, idet små og lavtvoksende arter var ved at blive skygget ud.

Vi har siden slået engen to gange om året, og fjernet det afslåede materiale, og resultaterne taler for sig selv: I 2009 blev der fundet 39 arter af blomsterplanter, i 2016 var antallet af arter i alt fundet på Skovfogedengen vokset til 80. Nogle arter er blevet hyppigere, således Trævlekrone. I 2009 var der 4 blomstrende Kødfarvet Gøgeurt, i  2014 hele 62 – men hverken i 2015 eller i 2016 blev denne art fundet, uvist af hvilken grund. Der er også et rigt dyreliv, f.eks. markfirben, salamander og snog, og i sommer blev der på en time observeret ikke mindre end 18 sommerfuglearter.

De højtvoksende plantearter er på retur, og ikke nær så dominerende som i begyndelsen. Men de forsvinder ikke helt, og det er derfor nødvendigt også fremover at slå vegetationen, ellers vil de igen vinde frem. Det er også nødvendigt at rive høet sammen og fjerne det, så det ikke ”kvæler” de små og lavtvoksende arter. Derfor opfordrer vi til, at alle med interesse for naturen og naturpleje kommer og deltager i vores forårs- eller efterårshøslæt (eller begge dele!). Der er både brug for folk, der vil slå med le, og folk, der vil hjælpe med at slæbe høet ud fra engen. DN giver frokost til deltagerne som tak for hjælpen. 

Tidspunktet for forårs- og efterårshøslættet finder du her på vores hjemmeside under ”arrangementer” og på vores facebook-side.
Du vil også få information om kommende høslætarrangementer via vore nyhedsbreve. Du kan tilmelde dig vore nyhedsbreve her.

Du kan tilmelde sig høslætlauget ved at sende en mail til fredensborg@dn.dk.
I emnefeltet bør man skrive Tilmelding til høslætlaug. Vi garanterer mange spændende og lærerige oplevelser – foruden god motion.
Kontakt eventuelt Odd Bakkengen på odderland@gmail,com eller på 7220 2811.

Se også afdelingens folder om høslæt. Download folderen her.
  
Det er dejligt både for små og store på Skovfogedengen en sommerdag
Fra høslættet i juni 2014