Der blev nedsat en bestyrelse af lokal borgere inkl. to medlemmer af DN Fredensborgs bestyrelse.

2014 blev græsningslaugets første år med køer på området. I de første uger af april havde de ca. 20 andelshavere sat hegn op omkring tre folde beliggende omkring Naturstyrelsens gamle planteavlsstation ved Humlebæk.

Søndag den 27. april blev der lukket 7 kvier ud i den ene af foldene under overværelse af omkring 100 tilskuere.
Sidenhen blev flokken flyttet over i den store fold, og en ko og hendes kalv blev tilført flokken.
En bålhytte blev etableret sidst på sæsonen.
Der skulle etableres traditioner for fællesarrangementer, og vi skulle alle lære at klappe og passe køerne.

Læs mere om græsningslauget på græsningslaugets hjemmeside.

Følg græsningslauget på Facebook.

Se en lille film fra kviernes ankomst.