Vi gennemfører årligt en halv snes ture, overvejende i Nordsjælland for at se på planter, dyr, svampe og undertiden også sten og andre former for geologi. Turene annonceres sammen med de fleste andre aktiviteter på hjemmesiden og i en folder, der kan hentes på bibliotekerne. Vi bekæmper invasive planter, samler affald. Vi gør reklame for to af foreningens andre mærkesager, Giftfri Haver og Naturtjek, f.eks. på Fredensborg Slotsmarked. Vi har taget initiativ til Fredensborg Høslætlaug, hvis vigtigste indsats gælder Skovfogedengen i Gammel Grønholt Vang mellem Fredensborg og Grønholt, og vi har været medstiftere af Kelleris Græsningslaug, der om sommeren har græssende kvæg gående på markerne omkring planteavlsstationen.

Foto fra én af de mange fine dage med høslæt på Skovfogedengen i Grønholt Hegn