I december 2015 og igen i august 2016 har medlemmer af Naturfredningsforeningen og Dansk Ornitologisk Forening i samarbejde med Nivå Fåreavlerforening fjernet de højtvoksende dueurt på et areal nord for Møllevej i Nivå, hvor der står vand det meste af året. 

Vi gør det for at skabe bedre livsvilkår for de karakteristiske engplanter og for engfuglene, blandt andet håber vi på, at viber vil begynde at yngle i området.

Selv om dueurterne er hevet op med så meget som muligt af deres underjordiske dele, skal vi nok regne med, at vi skal i gang igen til næste år, hvis området skal blive nogenlunde fri for dueurt.

Desværre har vi ingen billeder af, hvordan området så ud, inden vi fjernede dueurten, men det første billede viser en bevoksning af dueurt i nærheden. Man ser tydelig, hvor høje planterne er, og hvor tæt de står.
Dette billede viser området, efter at vi har været i gang.
Dette sidste billede viser bunken af fjernede planter. Det ville være fint på et senere tidspunkt at få fjernet planterne helt fra området.