Lokalafdelingen af DN har været aktiv i forbindelse med bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo. Det kunne vi gøre, fordi en halv snes borgere gik med i projektet og anvendte nogle sommerdage eller –aftener til enten at rodstikke den uønskede plante eller kappe de modne frøskærme.

Det var et hårdt arbejde, men det hjalp, selv om det tog nogle år, før man kunne se synlige resultater. Mange frø i jorden skulle først nå at spire. Omkring udløbet af Nive Å var der flere steder næsten helt hvidt af bjørneklo, og det samme gjaldt på strandengene nord for Mikkelborg. Her var det især en af lokalafdelingens medlemmer, der gjorde en så stor indsats, at det til sidst kun var nødvendigt at aflægge et kortvarigt kontrolbesøg en enkelt gang i løbet af sommeren for at rodstikke de få planter, der trods alt var kommet op. Også omkring Barthahus var vi meget aktive.

Nye regler betød, at kommunerne kunne vedtage bekæmpelsesplaner, der med trussel om bødestraf forpligtede grundejerne at bekæmpe kæmpe-bjørneklo. Det gjorde Fredensborg Kommune i 2011, og det har allerede hjulpet betydeligt. Derfor neddroslede lokalafdelingen den praktiske udførelse af bekæmpelsen til blot at indberette fund på Fredensborgs Kommunes hjemmeside.

Ved at klikke her kan du på kommunens hjemmeside læse mere om bjørneklobekæmpelse samt finde link til, hvor du kan indberette fund af kæmpe-bjørneklo. Hvis vi stopper kampen, vil kæmpe-bjørneklo hurtigt brede sig igen.