Kom til naturmøde
torsdag den 14.november kl. 19 - 21.30
Krogerup Højskole, lille sal
Krogerupvej 13 – 3050 Humlebæk


- fordi I, ligesom os og stadig flere mennesker, vil gøre en indsats for at vi, vore børn og børnebørn skal leve i en mangfoldig natur, og for at sikre klimaets stabilitet før det er for sent. – Der bliver tre oplæg:

 • Grøn Politik: Fredensborg Kommunes visioner for biodiversitet, forebyggelse af klimaforandringer og sikring af rent drikkevand
  - ved: Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
 • Naturkommune: En kommune, hvor byråd, borgere, foreninger og erhvervsliv sammen konsekvent trækker politikken i den retning, der fremmer biodiversiteten og hensyn til klimaet - ved:
  Sebastian Jonshøj, vicepræsident for Danmarks Naturfredningsforening.
 • Hvad kan vi borgere gøre for den lokale natur, og for at øge den biologiske mangfoldighed i haver, fællesområder, og arbejdspladser?
  - ved: Rikke Milbak, biolog og naturfaglig rådgiver, bestyrelsesmedlem i Vild med Vilje

  

På mødet kan vi stille spørgsmål til de tre oplæg - og drøfte

 • dannelsen af aktive netværk, der er i indbyrdes dialog frem mod
  et stort borgermøde om den lokale natur
  - i maj 2020 på Krogerup Højskole

 • fordi en stærk miljøpolitik i kommunerne er afgørende for en stærk miljøpolitik på landsplan

 

Tilmelding ikke nødvendigt.

 

I kan få mere at vide om ideen bag mødet på

tlf. 21 29 90 09 (Carl Holten-Andersen)
tlf. 51 96 42 70 (Annemarie Løppenthin)


Med venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg

Jens Søndergaard, formand – Niels Hald, bestyrelsesmedlem

Invitationen er sendt til natur- og klima-relaterede organisationer og foreninger i Fredensborg kommune, til grundejer- og boligforeninger, friluftsforeninger, kulturforeninger samt en række virksomheder.
Enkeltpersoner er også meget velkomne til mødet.