Når alle årets aktiviteter og arrangementer er på plads, vil vi udgive en turfolder i lighed med tidligere års turfoldere. 

En turfolder for 2019 kunne findes i en papirudgave på bibliotekerne i Fredensborg Kommune.

 Du kan også downloade turfolderen i en pdf-udgave her.