Fredensborg Høslætlaug inviterer til årets første høslæt.
Tag familie og venner med til en dag med naturpleje med le på Skovfogedengen.
Instruktion til uøvede.
Husk gummistøvler, handsker og drikkevarer.

Ønsker du en sandwich, skal du sende en e-mail til fredensborg@dn.dk senest 10. maj.

 Mødested: Præstemosevej 33 ved indkørsel til skovvej. Små flag viser videre til engen, ca. 500 m.

 Kontaktperson: Odd Bakkengen, odderland@gmail.com,  tlf. 2636 4775.

Fra et tidligere høslæt på Skovfogedengen