Afdelingens traditionelle efterårs-fugletur med Arne Christensen som turleder har Holløse Bredning som mål.
Det er et nyskabt naturområde med gode levesteder for dyr og planter. Vi koncentrerer os om fuglene. Efterårstrækket er ved at være overstået og vintergæsterne er på vej.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Tibirke Kirke.
Turen er gratis som næsten alle vores arrangementer.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Find mødestedet på Google Maps her.