Øen er kendt for sit rige plante-, insekt- og fugleliv, bl.a. alk, tejst, rosenfinke, tornskade, huldue, karmindompap og området huser Sveriges største koloni af spættet sæl, som ofte ses ved kysten.

Hallands Väderö har en meget stor artsrigdom - ca. 600 arter vilde blomster og bregner vokser på øen. Det indre af øen er domineret af en gammel bøgeskov, den ældste i Sverige. Døde træer får lov at ligge og rådne til gavn for dyr og planter.

Kysterne er domineret af både strandenge og klipper, og ved Sandhamn er et par fine badestrande.

Bussen starter: kl. 8.00  fra Helsinge Station og opsamler 8.20 ved Fredensborg station og 8:50 i Helsingør ved stationens østudgang. Hjemkomst ca. kl. 18.

 

Praktiske oplysninger: Medbring gyldig legitimation, godt fodtøj, tøj til flere vejrlig og mad og drikkelse. Ved færgehavnen findes et lille cafeteria og toiletter. Pris: Voksne 300 kr. Børn under 12 år 165 kr. Yderligere info om øen på: www.hallandsvadero.se

 

TILMELDING: til Dorte Rørbeck på e-mail: dorte.roerbeck@gmail.com. Tilmeldingsfrist:  1/8.