Svanesøen er fredet. Den ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og er endelig omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper. Vi vender os i vores kommentarer mod anlæggelsen af en såkaldt boardwalk fra klitterne ud i søen og mod en udvidelse af havnevejen mod syd, formentlig til parkering. En foreslået sti til fodgængere langs Strandvejen mener vi bør anlægges mellem cykelstien og rørskoven, hvor der er rigeligt med plads og hvorfra der vil være bedre udsigt ud over søen end fra en boardwalk i selve rørskoven.. Vores bemærkninger kan læses her.