Det ene er placeret øst for landsbyen Toelt mellem Kongevejen og motorvejen og det andet nord for Langstrupvej. Vi har i lighed med Byrådet indstillet, at de to interesseområder tages ud af Råstofplanen. Det begrunder vi med de trafikale og især de med landskabelige forhold – begge steder er der tale om smukke og karakteristiske landskaber, der vil lide ubodelig skade, hvis der graves (hvilket dog kræver en særskilt tilladelse efter en ny høring). For området nord for Langstrupvej gælder desuden, at man ved gravning risikerer en forurening af grundvandet, der indvindes af vandværekerne ved Endrup og Langstrup. Vores bemærkninger kan læses her.