Nyhed

Naturen i Fredensborg Kommune

Læs om vores fantastiske naturområder i Fredensborg Kommune i hæftet "Naturen i Fredensborg". Se områder, du kender så godt og bliv klogere på, hvordan naturen har det. Og nyd de gode billeder.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Fredensborg afdeling vil med dette hæfte give et overblik over naturtilstanden i Fredensborg Kommune, og hvad der lokalt kan gøres for at sikre fremtidens natur.

Hæftet er til inspiration for borgere, undervisere, politikere, forvaltning og øvrige lokale samarbejdspartnere i Fredensborg Kommune. Hæftet er også en hyldest til naturen i Fredensborg Kommune.

Hæftet fortæller om naturtyper, fredninger og nationalpark, naturen under forandring, adgang til naturen, naturgenopretning og naturpleje, bynær natur, klima, infrastruktur og landskabets historie.

Indledningsvis præsenteres vores sammenfattende anbefalinger til naturforvaltning i Fredensborg Kommune, mens der i hovedkapitler er specifikke anbefalinger. Disse henvender sig især til politikere og forvaltning i Fredensborg Kommune og vil forhåbentligt indgå i kommunens politikker, planer og naturforvaltning.

Regeringen reviderer i disse år love, direktiver, planer og bekendtgørelser, som vil påvirke udviklingen i det åbne land i kommunen. Lokalt arbejder kommunen bl.a. med plejeplaner for de fredede områder, naturplaner, kystsikring og et stikort.


Download hæftet i en PDF-udgave
Download hæftet i en ren tekstudgave uden illustrationer (PDF-udgave)