2 unge mennesker fra DNs hovedkontor medbragte alle byggematerialer, som børn og forældre så savede til passende stykker, som blev skruet sammen til fine humlebi-redekasser.
Kasserne blev foret med hø i bunden med en tot kapok ovenpå. Som lokkemiddel havde DN’erne minsandten skaffet makuleret papir fra Panum-instituttets dyrestalde, som derfor lugtede lidt af muse-urin, som efter sigende skulle lokke humlebier til.
Der var ca. 45 - 50 børn, forældre og børnebørn, som hyggede sig i de par timer, byggeriet stod på