Der var deltagere i alle aldre samt nogle hunde. 

Efter en kort introduktion ved turlederen Ole Thousig Møller i den grønne vest gik jagten ind.
Der blev fundet mange svampe og spørgelysten var stor. Mange vendte tilbage med kurve mere eller mindre fyldt op, især med rørhatte, men også med støvbolde, ametysthatte og andet godt. I en enkelt kurv var der endda kantareller. 
En af deltagerne fremviste udervejs en smart,hjemmelavet kurv i trådnet, som sikre luftning af svampe.