Vi mødtes 6 stærke le-svingere denne søndag formiddag, med perfekt vejr med skiftende skydække og tilpas køligt.
Siden sommerhøslættet i starten af juni, var der næsten kun kær-starren der havde formået at vokse noget. Selv lysesivene, var beskedne denne gang. Engen var meget tørrere end normalt.
Ingen nybegyndere denne gang, så direkte ud på engen. Så kom der lidt senere 2 familier, med 2 små børn og det blev det en familiedag alligevel.
Instruktion blev givet til nybegynder og børnene passet på skift. Dermed var vi til enhver tid 7 mand i gang, inklusive 2 le-instruktører og trofaste Nils Juhl Madsen.
3 timer senere blev de dejlige sandwich fordelt blandt de trætte le-slåere og så gik snakken om vildsvinehegn og naturbeskyttelse under skarp bevogtning af en glente der kredsede over os.
Tak til Dennis for frokost.
Familierne tog hjem, men inspireret til at arbejde videre med deres idé om at oprette et høslætlaug på Amager, hvor de bor.
DN støtter meget gerne op om initiativer som fx høslæt, så dialogen fortsætter.
Efter en engvanding for at se på spredningen af nogle af arterne, så kom regnen og høslættet var afsluttet for denne gang.
Alt hvad vi håbede nåede vi.
Det bliver spændende at se hvordan engen er næste forår, efter en sådan usædvanlig sommer.
Tak for indsatsen.
Odd Erland Bakkengen