Herefter aflagde formanden, Peter Milan Petersen, beretning på vegne af bestyrelsen, hvorefter man gik over til valg af nye medlemmer. 
Det var på forhånd besluttet, at antallet af bestyrelsesmedlemmer skulle reduceres fra 15 til 12. Der skulle således vælges 4 medlemmer, idet valget gælder for tre år. Det blev Arne Christensen (Nivå), Tage Jensen (Nivå), Birgitte Garde (Fredensborg) og Karin Carlsen (Sletten). Som suppleanter blev Maja Bak-Hansen (Humlebæk) og Annemarie Løppenthin (Humlebæk) valgt for en ét-årig periode. 
Peter Milan Petersen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. 
Næstformanden Jens Søndergaard takkede ham for en enestående indsats gennem mange år som næstformand/formand, først i Fredensborg-Humlebæk afdelingen og efter kommunesammenlægningen i Fredensborg afdelingen.

Læs bestyrelsens skriftlige beretning.
Læs Jens Søndergaards tale til Peter Milan

Jens Søndergaard byder velkommen til årsmødet