Mens de fire tidligere vandringer fandt sted langs Øresund, var vandringen denne gang henlagt til bredden af Esrum Sø. Omkring 35 deltagere mødtes ved Skipperhuset og fulgte herefter kysten mod nord gennem Slotsparken og Kovangen til området neden for Maglegårdsvej – det er så langt man kan komme langs søen på nuværende tidspunkt. Tilbage igen fandt mange i det varme vejr vej til iskiosken neden for Slotsvænget. 

Her er turdeltagerne samlet ved skipperhuset ved Esrum Sø
Turlederen Kjeld Nicolaisen i samtale med Hjerteforeningens lokale formand, Grethe Romme.