På mødet fortalte hun om Fredensborg Kommunes naturforvaltning med fokus på naturpleje af fredninger, beskyttet natur og særlige arter.

Vi hørte om kommunens arbejde med myndighedsopgaver og forskellige naturprojekter, som skal skabe bedre vilkår for vilde dyr og planter og sikre eksisterende naturområder og sammenhæng mellem naturområderne.


Herefter fulgte det vedtægtsbestemte årsmøde, bl.a. med valg af fem bestyrelsesmedlemmer.
Det var også muligt på mødet melde sig som ressourceperson til specielle opgaver.

Inden valget til bestyrelsen fremlagde formanden bestyrelsens beretning med efterfølgende debat.

Den skriftlige beretning kan ses her.

Når den nye bestyrelse har holdt sit konstituerende mød i december, vil oversigten over den kommende bestyrelse blive lagt her på hjemmesiden.

 

Fra årsmødet den 23. november