Oplægget til turen, der startede ved slusen i det nordøstlige hjørne af Sjælsø og endte I Nivå hvor åen løber under Gammel Strandvej, var at deltagerne enten kunne cykle turen eller gå turen til fods.

Undervejs på turen, der var ca. 11 km lang, stod der guider syv steder, der hver især kunne fortælle lidt om åen.
Ved post 1 ved Mortenstrupsvej i Hørsholm skulle der kl 10. 30 indvies en "våd eng"og en ny slusemed deltaglese af Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen samt politkere fra Hørsholm Kommune.

Denne indvielse var det dog kun de deltagere som blev sendt først afsted der nåede at opleve. Efter indvielsen var post ikke længere bemandet
De fremmødte deltagere blev sendt afsted i seks hold. Der var fire hold for vandrere og to hold for de fremmødte cyklister.
I alt var der ca. 50 deltagere på den fine tur.

Herunder kan ses en lille fotoreportage fra turen, der blev afviklet i fint turvejr.

Nederst kan ses et kort over turen samt et kort der viser turen lavet ved hjælp af appen endomondo på en smart-phone.

De først fremmødte blev her ved slusen ved åens start ønsket velkommen og fik en orientering om turen.
Her ved slusen fik deltagerne også lidt at vide om Usserød Å-samarbejdet mellem kommunerne Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg, som er de tre kommuner som åen løber igennem.
Her ses starten på Usserød Å set fra broen ved slusen.
Det første cykelhold bliver sendt afsted.
De næste deltagere får her information om turen og Usserød Å-samarbejdet af Karen Tommerup fra Fredensborg Kommune
Efter at have passeret området ved Sjælsø Vandværk, var første stop den ny sluse ved Mortenstrupsvej
Det var stort fremmøde da den ny sluse blev indviet kl 10.30
Her er cykelhold 2 nået frem til den lukkede Usserød Klædefabriks bygninger. Niels Storgaard Simonsen fra Karlobo Lokalhistoriske Forening gav os en interessant gennemgang af fabrikkens historie.
Niels Storgaard Simonsen fortalte meget levende om klædefabrikkens historie
Fra klædefabrikkens gård
Et af vandreholdene på vej langs Usserød Å mod Parallelvejstien i Kokkedal
Turen gik videre. Her er cykelhold 2 kommet til Parallelvejstien i Kokkedal, hvor vi fik en orientering om det store igangværende klimatilpasningsprojekt i Kokkedal.
Efter en velfortjent frokostpause fik vi ved post 4 øst for Græstedgård i Kokkedal en orientering om naturen og fuglelivet langs åen af repræentanter fra Danmarks Naturfredningsforenig og Dansk Ornitologisk Forening .
Her er vi kommet til Møllebakken nord for Nivå Kirke hvor vi blev orienteret om områdets geologi og om Nivå Fåreavlerforening som har en flok får på marken nord for Møllebakken.
Ved Møllebakken inviterede repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening på kaffe og kage
Den sidste bemandede post var under jernbanebroen hvor åen løber under kystbanen fortalte medlemmer af Nive Å´s lystfiskerfering om fiskene i åen.
Kort over turen med de syv bemandede poster indtegnet. Post 1 var dog bemandet under invielsen af "Den våde eng" ved Mortenstupsevj i Hørsholm
Kort over turen lavet ved hjælp af appen Endomondo på en Smart-phone