3 leer og 3 tosser fandt vejen denne meget varme sommerdag til Skovfogedengen for en sommerslæt.
Engen vrimlede med sommerfugle og der var nok at tage fat på med det høje græs og tidsler.

Næste aktivitet er efterårshøslæt søndag den 4. september.