Vi var 10 deltagere på turen, som foregik på en solrig dag, hvor skoven endnu stod i de flotteste efterårsfarver.

Vi fik som forventet set et par tusinde troldænder i Fuglesøen, medens Egelundssøen, som er ramt af forurening fra Colstropgrunden, var helt fugletom. Skarvkolonien der i flere år har ligget stabilt på knapt 400 ynglepar, var denne dag kun repræsenteret ved et enkelt individ i Møllekrogen. Fra fugletårnet havde vi udsigt over den sydlige del af Esrum sø hvor vi fik set ca. 10 arter. På vej tilbage til Stenholt mølle gik turen langs den rislende bæk, som er etableret for at ørreder kan komme op i Følstrup bæk. I det gode vejr så vi en del musvåger, der skruede sig op, hvor der var termisk opdrift. En enkelt af dem blev moppet af en flok krager.

På turen i Stenholt indelukke var der ikke så mange fugle i den mørke skov. I stedet kunne vi se istidens spor i landskabet og kultursporene i form af opdæmmede søer, der tidligere havde til formål at sikre vandføringen til vandmøllen. I yngletiden sikrer skovsøerne et rigt fugle fugleliv, og opsatte redekasser er med til at sikre en stabil bestand af ynglende hvinænder.

Odderdams enge en stor lysning i skoven, som bliver bevaret som overdrev ved passende pleje i form af fældning af uønskede træer og græsning med heste. Vi fik da også set en sjagger, som var så venlig at posere ualmindeligt længe for os.

På tilbageturen kom vi forbi den 30 tons tunge Troldesten, som ifølge geologerne er kommet hertil som vandreblok under istiden, men ifølge folkesagnet er blevet kastet hertil af Fanden, stående på Skansebakken ved Hillerød.

Vi fik set:

Lille lappedykker
Toppet lappedykker
Skarv
Fiskehejre
Knopsvane
Gråand
Knarand
Taffeland
Troldand
Hvinand
Musvåge
Blishøne
Hættemåge
Ringdue
Gråkrage
Husskade
Gærdesmutte
Rødhals
Solsort
Sjagger
Musvit
Spætmejse