Af kort-trækkende fugle (ikke længere end til Middelhavet) så og hørte vi gransanger, munk og jernspurv. Mens Afrika-trækkere (obligatorisk til syd for Sahara) kun blev repræsenteret af løvsanger og gærdesanger. Eksempelvis var nattergalen ikke kommet endnu. Af blomsterplanter bemærkede vi engkarse i udspring, vi så han og hun-buske af gråpil og af de helt små 1-årige planter fandt vi vårgæslingeblomst med modne frø. 

Vi så også resultatet af kildevæld hvor bl.a. frie, reducerede jern-ioner fra dybere iltfrie jordlag, kommer op til jordoverfladen. Når jern-ionerne møder den iltrige jordoverflade (atmosfæren) udfældes jernilte( =rust). Iltning indebærer, at der frigives energi. Denne energi kan visse bakterier opfange og udnytte. Rusten vil efter mange år danne myremalm.

Særligt for turen huskes jernspurvens milde glidende sang og gærdesmuttens slagkraftige, rytmiske stakkatosang. Begge i samme tonehøjde.

Den 22/5 er der nattergaletur. Så skal vi se om gøgen og de andre Afrika-trækkere (langdistance-trækkere) er ankommet.

 

Fugle, vi registrerede på turen:

Ringdue.
Jernspurv.
Gærdesmutte.
Solsort.
Rødhals
Stor flagspætte.
Munk.
Gærdesanger.
Løvsanger.
Gransanger.
Musvit.
Blåmejse.
Sortmejse.
Bogfinke.
Grønirisk.
Rørspurv.
Gulspurv.
Skarv.
Musvåge.
Vibe.
Hættemåge.
Krage.
Allike.

Uffe Fester

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.