Næsten alle politiske partier var repræsenteret og der blev "speed-dated" med politikerne inden paneldebatten gik i gang, med ordstyrer Nikolaj Svejstrup. Temaerne var mange; landbrug & svineproduktion, affaldspolitik, motorveje og kollektiv transport, bæredygtighed og grøn omstilling i samfundet, økologi, nationalparker og Ring 5. 
Spørgelysten fra borgerne var stor og politikerne bidrog til en livlig debat - i god tone. Tak til begge parter. Valget blev udskrevet dagen efter, så nu er der lidt mere klarhed i hvad vore politikere mener om det "grønne" området. Mere om hvad alle landets kandidater mener om grøn politik, kan studeres på: Hvilken folketingskandidat er du mest enig med?
Der blev "speed-dated" med politikerne inden paneldebatten gik i gang