Således dominerede naturens egne lyde, hvor vindens susen konkurrerede med fuglesangen. Kl. 06 hørte vi den første nattergal. Den synger lige så kraftigt som sangdroslen. Denne findes også i området, men den sang ikke på vores 2-timerstur. Til gengæld kunne vi glæde os over nogle kærsangere, som i deres sang efterligner andre fugles stemmer. Vi kunne høre blåmejse, musvit, grønirisk med mere, men også helt fremmedartede lyde, som kærsangerne formodentlig har lært i vintermånederne af tropiske fugle syd for Sahara. Turens overraskelse var en isfugl. Den gav desværre ikke nogen lydprøve på sin ellers karakteristiske stemme.

Der blev lyttet intenst efter nattergalen i Langstrup denne tidlige morgenstund

Fugle, hvis stemme vi hørte på turen:
Ringdue.
Gøg.
Gærdesmutte.
Nattergal.
Solsort.
Jernspurv.
Havesanger.
Munk.
Tornsanger.
Kærsanger.
Løvsanger.
Gransanger.
Bogfinke.
Grønirisk.
Dompap.
Gulspurv.

Fugle, som vi fik set men ej hørt:
Skarv.
Fiskehejre.
Musvåge.
Hættemåge.
Stor flagspætte.
Rødrygget tornskade.
Krage.
Råge.
Allike.
Sortmejse.
Rørspurv.

Fugle, som yngler meget almindeligt på vores turrute, men som vi ikke fik registreret:
Sangdrossel.
Sjagger.
Græshoppesanger.
Musvit.
Blåmejse.
Rødhals.
Gærdesanger.
Uffe Fester