Her, langs Skovfogedengens nordside, hvor der tidligere kun voksede kær-star, er der nu en mere artsrig vegetation med bl.a. lyse-siv, Kærtidsel, kåltidsel, bjerg-rørhvene, kær-dueurt og lav ranunkel mellem de mere spredte skud af kær-star

Kær-staren, som var årsag til, at vi begyndte at slå engen, er fortsat på retur. I stedet er plantearter med vindspredning – som kærtidsel og kær-dueurt – og arter, hvis frø indgår i frøbanken i jorden – som lyse-siv – ved at overtage dens plads. Det areal, der helt domineredes af kær-star, er således tydeligvis ved at blive mere artsrigt.
En anden følge af, at vegetationen er blevet mere åben, er, at der var mange småplanter af rød-el og pil.  Dem var det ikke nok at slå, de skulle helst trækkes op med rod, mens det endnu var muligt.

Et stykke af engen undlod vi at slå, her var massevis af blomstrende hjortetrøst og følgelig mange sommerfugle, bl.a. kålsommerfugl, admiral og dag-påfugleøje, og andre insekter.
Vi så også flere eksemplarer af den karakteristiske hvepseedderkop, en art, der første gang blev observeret i Danmark i 1992, men som siden har bredt sig til hele landet.

Hvepseedderkop

 Læs om hvepseedderkoppen og se flere billeder på Svendborgs aktuelle Naturside