I det flotteste sensommervejr var vi en forholdvis lille flok på 9 morgenfriske cyklister der var mødt op til lokalafdelingens sidste cykeltur i 2015.

Turen var arrangeret i samarbejde med den lokale afdeling af Cyklistforbundet.

Da en enkelt deltager dukkede op i sidste øjeblik kl 9.30 grundet lukning af Strandvejen mens den store Ironmans deltagere brugte vejen som en del af arrangementet, kom vi først afsted kl 9.45.

Dagens tur gik mod nord med Hammermøllen ved Hellebæk som mål.

Undervejs besøgte vi blandt andet dyrene hos Kelleris Græsningslaug. Efter dette besøg fandt vi over til Krogerup Højskole, hvor vi blandt andet hørte om Hans Rostgaard.

Derefter gik turen mod nord på stort set små veje og stier.

Herunder nogle fotos fra den flotte tur.

Nederst et kort der viser hvor vi cyklede.

Vi mødtes på vestsiden af Humlebæk Station
Her er vi kommet til området ved Naturstyrelsens tidligere planteavlsstation hvor Kelleris Græsningslaug har deres dyr. Inde i skyggen kunne vi skimte flokken.
Turen gik videre til Krogerup Højskole. I skolens have, hvortil der er offentlig adgang, kunne vi beskue Danmarks højeste tulipantræ.
På vej ud fra Krogerup fandt vi flere af de gamle sten, der fortalte om stedets historie
Turen gik videre mod nord
På turen kom vi flere gange forbi flotte naturområder. Her er vi i Espergærde i et område op mod motorvejen hvor den passerer Kvistgård.
På vestsiden af Kongevejen i Nyrup Hegn fandt vi en milepælshøj, der stammer fra Christian den V.s tid sidst på 1600-tallet.
Selve mileplælen var dog forsvundet. Det var kun selve højen tilbage.
Ved siden af højen fandt vi denne information om højen

Her ser du den samme informationstavle lidt mere læsbar

Her i Nyrup Hegn fandt vi også rester af den originale Kongevej mellem Hillerød og Helsingør. Vejstykket bliver tilsyneladende ikke holdt og beplantningen får lov til at brede sig. Herunder et foto fra samme sted i maj 2011. Den gang var vejstykket meget bedre holdt.
Her det samme sted i maj 2011. Den gang var vejstykket som man kan se meget bedre holdt.
Her er vi kommet til en anden del af den oprindelige Kongevej. Den er tydelig bedre holdt.
Vel fremme ved Hammermøllen var det tid til frokost.

Hammermøllen har en spændende historie. Læs om Hammermøllens historie her.

Efter frokosten gik turen først til det nærliggende problerhus, hvor geværløbene fra Kronborg Geværfabrik blev afprøvet.
Efter en lille tur gennem skoven omkring Hammermøllen, kom vi ud på det område der kaldes Hellebæk Kohave.
Her skulle der et par steder trampes godt i pedalerne.
Hellebæk Kohave levede her op til sit navn. Her stødte vi på en god flok.
På hjemvejen cyklede vi en hel del på skovstier
Planen var kun at vi skulle passere Flynderupgård på vores vej hjem. Men der blev indlagt et nyt punkt: en kaffepause.

Læs om Flynderupgårdmuseet her.

Efter kaffepausen gik vi gennem Flynderpgårds skulpturpark inden turen gik ned til Strandvejen, som vi fulgte til Humlebæk Station.
I alt havde vi cyklet ca. 35 km.
Derudover var vi nogle der fulgtes videre ad Strandvejen og Kystbanestien til Kokkedal.
Her til højre ses en kortskitse der viser hvor vi havde cyklet.