Der kigges efter kongeørn

1. stop: Börringesjön. I retning mod Havgårdssjön sås 2 unge havørne, både siddende og i flyveopvisning på relativ kort afstand. 1 havørn med blændende hvid hale kredsede over Börringesjön. 1 fjeldvåge, en flok på ca. 10 trækkende lærker, en stor flok korsnæb og mange andre fugle i luften var en god start på turen.

2. stop: Havgårdssjöns østlige bred. Alle kunne se en havørn, en ravn og en vandrefalk (han) i samme kikkertfelt. I søen lå mange ænder med bl.a. stor og lille skallesluger.

3. stop. Punkt 106. Fin udsigt fra bakketoppen med mange glenter, musvåger og ravne i luften. Endvidere 2 harer og 3 rådyr. 1 vandrefalk og en fjeldvåge blev også registreret.

4. stop. Fyledalen. Allerede fra bussen kunne den residerende kongeørn ses. Og da vi var kommet ud af bussen kunne vi se, hvordan et par havørne blev bortvist med mobning. Herefter satte ørnen sig, tilsyneladende ude af syne. Men opmærksomme turdeltagere genfandt kongeørnen, og i teleskop kunne flere deltagere se de gyldne kronefjer. Herefter blev magen fundet, inden parret viste, hvordan man stiger højt til vejrs og sammen forsvinder idet fjerne.
Fra udsigtsbakken havde vi også 4 kredsende havørne i samme kikkertfelt.

5.stop. Fyledalens frokoststed. Mange deltagere valgte at spadsere de 1,5 km gennem skoven ned til frokoststedet. Dette findes på fundamenterne af et stort teglværk. Her er der læ og samtidigt god udsigt.

6. stop. Vombsjön ved udsigtstårn. En ung kongeørn kredsede højt oppe og kunne næsten ikke ses uden kikkert. Gæs og viber på engene. Mange ænder i Vombsjön.

7. stop. Vombsjön ved Kävlingeåens afløb.

8. stop. Krankesjön ved Silvåkratårnet. En stor flok bramgæs og paukende rørdrum.
Herefter gik det hjemad over det steppeagtige landskab omkring Krankesjön med fritgående kvæg. Stadigt med røde glenter i luften.
Der var mange tegn på, at foråret nærmer sig. Især de mange lærker, men også viben, gravanden og lyden af rørdrum. Og så kongeørneparret der viser sammenhold.
Herunder nogle billeder fra den vellykkede tur. Nederst på siden finder du en oversigt over de fugle (og pattedyr) der blev observeret på turen. Oversigten er lavet af Uffe Fester.

En af deltagerne har sendt os hans egen oversigt over arter han har observeret på turen.
Vi har fået lov til at benytte hans oversigt. Den kan downloades i pdf-format her.

Uffe fortæller om rovfugle og deres kendetegn: Uffe er en underholdende og videbegærlig guide, der er værd at høre på.
På billedet er vi på vej mod Sjælør Station, hvor vi samlede ca. halvdelen af deltagerne op.
Billede af havørn fotograferet mens vi var på vej fra Havgardsjön og ud til Börringesjön.
Havørnen var ikke langt oppe da den kom ind over bussen
Musvåge ved punkt 106
På vej op mod punkt 106
Prik ornitologi, som Uffe kalder det - det er her man skal kende sin rovfugl på Jizzet (Klaus Malling Olsen). Så er det lige pludselig ikke så svært vel?
LÆS: Klaus Malling Olsens : Rovfugle i felten, eller endnu bedre: Deltag i et af hans rovfuglekurser. Det ses jo tydeligt at det er en havørn (den store), en ravn og en vandrefalk (med spidse vinger)
To havørne i flugt/leg
Så skal der leges - to havørne leger lidt med hinanden
Den smukke natur ved Fyledalen
Der kigges efter kongeørn
Vi så også en stor flok dådyr
En flot rød glente kom svævende forbi i Fyledalen
Flot er den - den røde glente. Fotograferet i Fyledalen
Grågæs der letter ved Voms Enge

Fugle:

Toppet lappedykker: 2
Storskarv: almindelige.
Fiskehejre: 5
Rørdrum: hørt ved Krankesjön
Hvid stork: 2 set fra bussen mellem Fyledalen og Vombsjön
Sangsvane: ca. 60
Knopsvane: almindelige
Grågås: almindelige
Sædgås: 10 ved Børringesjøen og 30 fra bussen ved Marsvineholm
Bramgås: stor flok ved Krankesjøen
Gravand: 12
Gråand: almindelig
Krikand: 30
Troldand: almindelig
Hvinand: almindelig
Stor skallesluger: 50
Lille skallesluger 9
Rød glente: 67 Sås hele tiden
Musvåge: 27
Kongeørn: 1 par adulte i Fyledalen og 1 ungfugl ved Vombsjøen
Havørn: 11
Vandrefalk: 1 lille han ved Børringesjøen og 1 ved Punkt 105
Tårnfalk: 3
Blishøne: almindelig
Vibe: 300
Stormmåge: almindelig
Sølvmåge: almindelig
Svartbag
Hættemåge: almindelig
Ringdue: almindelig
Klippedue/tamdue: almindelig
Sanglærke: almindelig
Ravn: 30
Gråkrage: almindelig
Råge: almindelig
Allike: almindelig
Husskade: almindelig
Musvit: Hist og her
Blåmejse: Hist og her
Halemejse: 3
Spætmejse: 1
Sjagger: Flere flokke
Solsort: hist og her
Grønirisk: 10
Lille korsnæb: 25
Bogfinke: Hist og her

Pattedyr:
Rådyr: 6
Dådyr: 80 Ved Børringesjøen og i Fyledalen