Selv om der denne dag kun var mødt 7 deltagere op, nåede vi at slå hele stykket med Stiv Star inden frokost – hvilket både siger noget om deltagernes ildhu, men også, at der nu er længere mellem skuddene af Stiv Star.
Det sidste har også resulteret i, at der er mange flere planter af andre arter mellem (under) den Stiv Star-dominerede vegetation, ikke alene Lav ranunkel, men også f. Eks. Eng-Karse, Vand-Mynte og Tveskægget Ærenpris – på det tørreste parti også Hvid Anemone, som var afblomstret, men som Niels Hald havde fotograferet i slutningen af april.

Der blev fundet yderligere tre arter, så vi nu er oppe på i alt 51 arter af karplanter.
Der var 41 blomstrende Kødfarvet Gøgeurt, heraf 2 inde på det areal, der er domineret af Stiv Star, og hvor der med sikkerhed hidtil ikke har vokset Kødfarvet Gøgeurt. I modsætning til sidste år fandt vi ikke Maj-Gøgeurt.

- Og så har vi besluttet, at der også er høslæt Mandag d. 9. Juni kl. 10 - der er stadig masser at lave på Skovfogedengen.