Geologiens Dage, lørdag den 20. og søndag 21. september, blev markeret af DN Fredensborg og DN Gribskov med en strandstensekskursion om søndagen til Sjællands nordkyst ved Smidstrup vest for Gilleleje.

Her fortæller den ene af turlederene, Dorte Rørbeck fra DN Gribskov.
Niels Hald fra DN Fredensborg var også på banen