Foreningen havde blandt andet tilvejebragt et lille hæfte ”130 planter på din vej – en tjekliste til den danske flora”, med billeder af 130 typiske danske plantearter, som er lette at kende (findes også på Dansk Botanisk Forenings hjemmeside www.botaniskforening.dk ).

Der var kun 7 deltagere i turen, men der var jo også mange andre ud-i-naturen arrangementer i Fredensborg kommune denne dag. I løbet af to timer fandt vi, og kiggede nærmere på ca. 70 arter af blomsterplanter. Ingen sjældenheder, men mange af de ”typiske danske plantearter” på tjeklisten. Botanisk set er Fredensborg bypark et varieret og ganske værdifuldt naturområde, men der bør snarest sættes ind med en mere intensiv naturpleje, hvis ikke den invasive art Gyldenris skal brede sig ud over det hele.

Peter Milan Petersen