Han fortalte engageret og kritisk om det danske landbrug: "Sådan ligger landet - men hvem bestemmer fremtiden?".
Kjeld Hansens indlæg gav anledning til en længere debat, og det egentlige årsmøde begyndte derfor først ved 21.30-tiden.
Formanden for lokalafdelingen, Niels Hald, aflagde beretning. Det var en forkortet udgave af den skriftlige årsberetning, der i forvejen var blevet omdelt til deltagerne, og som også kan ses her.
Der var efterfølgende diskussion om Louisianas planer om en udvidelse syd for Humlebæk Havn og om manglen på parkeringspladser til museets gæster og ansatte.

Efter beretningen var der valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Trods opfordring fra dirigenten var der ingen nye, der meldte sig, og da samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter var villige til at forsætte, blev det sådan.
Til bestyrelsen for 3 år: Birgitte Garde, Niels Hald, Peder Johansen, Finn Larsen og Palle Marcher.
Som suppleanter for 1 år: Inga Hendil, Dennis Jæger og Svend Erichsen.
Bestyrelsen konstituerer sig den 18. december.

Fra det velbesøgte årsmøde
Kjeld Hansen havde mange interesserede tihørere