Vi havde opstillet et pavillontelt i Egedals park, hvor også flere andre af områdets foreninger var repræsenteret.
Det blev en festlig dag.