Vi var 6 deltagere på denne 3-timers tur, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. Hele tiden var der nye blomster som fik et artsnavn, så der var kun lidt tid til at snakke om de grønne væksters udviklingshistorie, fra de første blågrønalger i havene, til blomsterplanternes opståen i kridttiden på landjorden.
På næste tur vil vi snakke lidt om græsserne, når vi ikke lige er ved at bestemme en ny blomst.

Nederst på siden findes en oversigt over de planter vi fik noteret undervejse på turen.
Herunder en lille fotoreportage:

Engkabbeleje findes i den vådeste del af engen.
Engkabbelejen ligner anemone i blomstens opbygning. Men frugtbladene bliver til bælgkapsler med mange frø, mens anemonefrugtbladene kun har et frø og her er frugtblad og frø vokser sammen til en nød.
Musehale. Lille bitte enårig vækst der er beslægtet med anemone: blomsten danner fx mange små nødder.
Glat ærenpris. Lille bitte plante, men alligevel flerårig.
Engkarse med insekt der bestøver blomsten. Har en karakteristisk lys violet farve.
Pære: Blomstrer lidt før æble med kridhvide kronblade. Oversædig med 5 frie grifler.
Skov-æble med rosa-hvide kronblade.

Undervejs på turen fik vi noteret følgende planter:

Ranunkelfamilien: nyrebladet ranunkel, bidende ranunkel, lav ranunkel, hvid anemone, engkabbeleje, musehale.
Birkefamilien: rød-el, birk ( hanrakler på jorden ).
Hasselfamilien: avnbøg.
Bøgefamilien: bøg og eg var i blomst, men vi kunne ikke nå at se på alle blomster.
Elmefamilien: skærmelm, skovelm og småbladet elm (alle i frugt).
Nellikefamilien: fuglegræs, stor fladstjerne, dagpragtstjerne, alm. hønsetarm.
Violfamilien: kratviol, alm. stedmoderblomst.
Valmuefamilien: svaleurt.
Korsblomstfamilien: gåsemad, løgkarse, raps (vinter), lægekokleare, hyrdetaske, engkarse, vår-gæslingeblomst, finbladet  vejsennep ( kun de fine blade på de unge ikke-blomstrende planter ).
Lønfamilien: spidsløn, ahorn.
Kodriverfamilien: fladkravet kodriver.
Kærnefrugtfamilien: skovæble, pære.
Stenfrugtfamilien: fuglekirsebær, hæg, slåen, mirabel.
Skærmblomstfamilien: vild kørvel.
Storkenæbfamilien: liden storkenæb.
Rubladfamilien: skovforglemmigej, bakkeforglemmigej.
Læbeblomstfamilien: korsknap, døvnælde, rød tvetand.
Olivenfamilien: ask.
Maskeblomstfamilien: markærenpris, glat ærenpris, vedbendærenpris.
Krapfamilien: skovmærke.
Desmerurtfamilien: desmerurt.
Hyldefamilien: druehyld.
Kurvblomstfamilien: tusindfryd (bellis), mælkebøtte.
Sivfamilien: markfrytle.
Arumfamilien: liden andemad ( ej i blomst ).
Græsfamilien: engrævehale, vellugtende gulaks,gold hejre, enårig rapgræs, blød hejre.
Liljefamilien: stor konval, majblomst, skovløg (ej i blomst).