Det blev en god blanding af høslætlaugets faste medlemmer og nogle nye deltagere, både uden tidligere erfaring og nogen der havde indkøbt egen læ!
Det havde været en rigtig tør og varm sommer, så selve slåningen gik stærkt og det meste af engen kom under de skarpe læblade.
Spredningen af blandt andet kødfarvet gøgeurt og skov-kogleaks på engen fortsætter, det lover godt for fremtiden.
Skiftende vejr, med blæst og nogle ordentlige regnskyl, forhindret ikke en frokost ude på engen.
Resten af engen skal slås og høet skal slæbes væk, så der kommer flere dage på engen i den nærmeste fremtid.

Herunder nogle fotos fra dagen.