Dele af græssernes udviklingshistorie fra det tidligst kendte forstenede græs – Matleyites fra kridttidens sidste år – til det første græs, der kunne høstes og sås – Enkorn hvede fra det sydøstlige Tyrkiet – blev gennemgået. Herunder udviklingen af græssernes patent på at opkoncentrere CO2 i specialiserede celler (C4-græsser) og græsserne som den drivkraft, der for ca. 5 millioner år siden fik menneskeaber op på 2 ben til i dag, hvor græsserne er det moderne menneskes fødegrundlag.

Fra strandengen gik vi ind i skoven hvor, hvor vi fik mange nye arter på liste, som kan ses nederst på siden.

Stivhåret ranunkel. Turens overraskelse.
Kødfarvet gøgeurt. Alle orkideer i Danmark er fredet og må ikke plukkes.
Engforglemmigej
Sandkryb er meget salttålende.
Udspærret annelgræs. Meget salttålende.
Harril. Karakterart for strandeng.
Strandkogleaks. Mest salt- og vandtålende.
Strandkvan. Producerer meget nektar.
Korbær med flotte kronblade ,ranker med svage torne og tredelte blade.

Ranunkelfamilien: bidende ranunkel, lav ranunkel, tiggerranunkel, stivhåret ranunkel.
Nellikefamilien: alm. hønsetarm kødet hindeknæ.
Syrefamilien: alm. syre, butbladet skræppe (ej i blomst), kruset skræppe, skovskræppe.
Salturtfamilien: strandmælde (ej i blomst), spydmælde, (ej i blomst).
Violfamilien: desværre fik vi ikke set alm. stedmoderblomst, som er almindelig på strandoverdrevet og kan ses fra cykelstien.
Nældefamilien: alm. nælde (ej i blomst).
Korsblomstfamilien: løgkarse, lægekokleare.
Rosenfamilien: gåsepotentil, korbær.
Ærteblomstfamilien: hvidkløver, alm. kællingetand, gul fladbælg.
Skærmplantefamilien: vild kørvel, skvalderkål, strandkvan.
Kodriverfamilien: sandkryb.
Storkenæbfamilien: stinkende storkenæb.
Rubladfamilien: markforglemmigej, engforglemmigej.
Læbeblomstfamilien: døvnælde.
Vejbredfamilien: lancetbladet vejbred, glat vejbred.
Maskeblomstfamilien: knoldet brunrod, tykbladet ærenpris i frugt ).
Snerlefamilien: gærdesnerle(ej i blomst ).
Krapfamilien: kærsnerre, skovmærke.
Kurvblomstfamilien: tusindfryd (bellis), kærtidsel, kærsvinemælk (ej i blomst), kruset tidsel.
Trehagefamilien: strandtrehage.
Sivfamilien: lysesiv, tuesiv, harril, knopsiv.
Halvgræsfamilien: håret star, sylt star, alm. star, strandkogleaks.
Arumfamilien: dansk ingefær (afblomstret).
Græsfamilien: engrævehale, knæbøjet rævehale, hundegræs, draphavre, fløjelsgræs, strandsvingel, mannasødgræs, tagrør (ej i blomst), udspærret annelgræs.
Liljefamilien: stor konval, firblad.
Orkidefamilien: kødfarvet gøgeurt.