15 deltagere mødte op i hård blæst og fik først en god introduktion til meteorologi af en af deres studentermedhjælpere. Derefter aflagde vi et besøg hos de vagthavende meteorologer, hvor vi hørte nærmere om de enkelte meteorologers arbejdsområde samt nogle informationer om planen for et udvidet samarbejde om vejrvarslings-tjenesten mellem de nordiske lande. Deltagerne havde stor spørgelyst og de vagthavende havde den aften tid og anledning til at besvare de mange spørgsmål.

Fra besøget på DMI