Anemonerne var afblomstret, men der var mange andre skovplanter at se på, skoven genlød af fuglestemmer, og en flok på seks rådyr passerede forbi. Strødam blev fredet i 1925, de ældste bevoksninger er dateret 1823, men mange træer er utvivlsomt ældre – så der var rig lejlighed til at studere alle de stadier, som karakteriserer den urørte naturskov, fra opvækst af unge bøgetræer i lysbrønde dannet som følge af stormfald, til gamle træer og væltede stammer i forskellige stadier af forfald.

En gammel bøgestamme med frugtlegemer af Tøndersvamp, nogle dannet før, andre efter at træet knækkede.
Et blik ud over Store Dam.
Udsigt over Strødam Enge, hvoraf en del tilhører reservatet. I Baggrunden Strødam Engsø, som blev etableret for at mindske udledningen af næringsstoffer til Arresø.
Et stort bøgetræ er væltet, der kommer lys ned til skovbunden, og dermed er der mulighed for opvækst af nye bøgetræer.