Den første dag var vi 8 og den sidste dag 10 deltagere. Naturstyrelsen Nordsjælland havde ryddet de væltede træer på vejen ned til engen og skaffet gangbrædder, så vi kunne forcere grøfterne. Stiv Star var der stadig meget af men der var længere mellem skuddene, så de var langt lettere at slå (og rive sammen og slæbe ud) end de tidligere år. En anden forskel fra tidligere var, at hvor engen før havde været helt lilla af blomstrende Kær-Tidsel, var den nu domineret af den gule Lav Ranunkel. Mod nord fandt vi en stor bestand af Skov-Kogleaks samt en kvadratmeter med Almindelig Mjødurt, og spredt over den del af engen fandt vi ikke mindre end 31 blomstrende eksemplarer af Kødfarvet Gøgeurt, i farve spændende fra mørkt lilla til næsten hvid – en klar fremgang.

- Men der er ikke kun planter på Skovfogedengen. Således så vi et eksemplar af Stor Rovedderkop (Dolomedes fimbriatus), en ikke helt almindelig edderkoppeart.

I år var der 31 blomstrende eksemplarer af den orkide, som vi hidtil har troet var Maj-Gøgeurt, men som nu viser sig at være Kødfarvet Gøgeurt.
Den 1. juni var Skovfogedengen helt gul af blomstrende Lav Ranunkel.
I 2011 var der kun en enkelt blomstrende Smalbladet Kæruld – i år var der flere kvadratmeter med blomstrende skud!
Et prøvefelt står tilbage, som først skal slås omkring 1. juli, så vi kan sammenligne effekten af tidligt og sent slæt.