Søndag d. 16. september mødte en halv snes personer op for at deltage i efterårsslåningen - medlemmer af høslætlauget, og andre, der havde læst om det i avisen. Efterhånden er vegetationen ikke så tæt længere, så vi nåede at slå hele engen. Næsten alle de blomstrende orkideer fra i foråret stod der endnu, men nu som visne frøstandere. Det lover godt for udviklingen de kommende år. Vi stødte på yderligere et par forekomster af Almindelig Mjødurt, der ikke er så almindelig på Skovfogedengen, og kunne konstatere, at Vand-Mynte havde etableret sig mange steder mellem Kær-Staren. - Vi så også trækkende musvåger, og nogle store, lådne Bjørnespinderlarver.

Mandag d. 24. september var vi fire til det ikke mindre vigtige arbejde med at slæbe det afslåede materiale ud - og det nåede vi også!

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.

Almindelig Mjødurt