I alt 13 deltagere var mødt frem til et par timers meget vellykket tur under kyndig vejledning af Uffe Fester.
Vejret var gråt, men til trods for at der var varslet regn, kom der kun nogle få dryp efter turens afslutning.

På turen fik vi noteret, at vi fandt følgende blomstrende frøplanter:

Ranunkelfamilien: hvid anemone, gul anemone, vorterod.
Jordrøgfamilien: hulrodet lærkespore (set ved Mikkelborg efter kl. 12.)
Elmefamilien: skovelm.
Hasselfamilien: hassel.
Nellikefamilien: fuglegræs.
Violfamilien: martsviol.
Kodriverfamilien: fladkravet kodriver.
Ribsfamilien: fjeldribs.
Stenbrækfamilien: milturt.
Stenfrugtfamilien: mirabel.
Vortemælkfamilien: bingelurt.
Rubladfamilien: lungeurt (set ved Mikkelborg efter kl. 12.)
Læbeblomstfamilien: rød tvetand, korsknap.
Maskeblomstfamilien: vedbendærenpris.
Hyldefamilien: desmerurt.
Kurvblomstfamilien: japansk hestehov, tusindfryd (bellis), mælkebøtte.
Sivfamilien: markfrytle.
Græsfamilien: enårig rapgræs.
Liljefamilien: alm. guldstjerne.

Herunder nogle billeder fra turen..

Vi mødtes på den lille parkeringsplads nord for Mikkelborg hvor Ny Strandvej og Gammel Strandvej deles
Første stop var langsGammels Strandvej hvor stien op stien op mod Jens Olsens Høj starter
Her fandt vi blandt andet martsviol i fuld blomst
På vej op mod Jens Olsens Høj
Tilbage på Gammmel Strandvej fandt vi et blomstrende tæppe af hvide anemoner
Over i den lille skov på østsiden af Gammel Strandvej fandt vi et stort område med gule anemoner.
Skovbunden var flere steder også dækket af milturt