Til trods for et ret kraftig regnvejr der havde passeret området sidst på eftermiddagen og først holdt op næsten i samme øjeblik turen skulle begynde, var vi i alt 7 interesserede deltagere på turen, der startede ved den lille parkeringsplads i den nordlige end af Mikkelborg, og fortsatte langs Ny Strandvej mod Tangen og med en afstikker ind i skoven mod Nivå by.

På turen fik vi noteret, at vi fandt en række blomstrende frøplanter:
Oversigten finder du under nedenstående lille fotoreportage der viser nogle af de planter vi fandt..

Slåen og engkarse
Slåen - omkringsædige blomster med én griffel og ét støvfang
Pæretræ
Pære. Oversædig blomst med 5 frie grifler
Almindelig fuglegræs med 3 grifler (svært at se)
Blød storkenæb
Skovforglemmigej og skovarve til venstre

Herunder finder du en oversigt over de blomstrende planter vi fandt på turen

Ranunkelfamilien: nyrebladet ranunkel.
Bøgefamilien: almindelig eg (hanrakler ved at springe ud).
Elmefamilien: skovelm (i frugt).
Birkefamilien: birk
Nellikefamilien: fuglegræs, stor fladstjerne, femhannet hønsetarm, dagpragtstjerne, alm. skovarve.
Syrefamilien: rødknæ.
Violfamilien: kratviol, alm. stedmoderblomst.
Korsblomstfamilien: rosetspringklap, gåsemad, løgkarse, raps (vinter), vårgæslingeblomst, lægekokleare, engkarse, hyrdetaske.
Kærnefrugtfamilien: pære.
Stenfrugtfamilien: fuglekirsebær, hæg, slåen.
Storkenæbfamilien: blød storkenæb
Rubladfamilien: bakkeforglemmigej, skovforglemmigej.
Læbeblomstfamilien: korsknap, døvnælde, rød tvetand.
Maskeblomstfamilien: markærenpris.
Krapfamilien: skovmærke.
Kurvblomstfamilien: tusindfryd (bellis), mælkebøtte.
Sivfamilien: markfrytle.
Græsfamilien: engrævehale, vellugtende gulaks, alm.hvene (ej udsprunget), blød hejre(ej udsprunget).

Strandengene er hvide af lægekokleare.
De lidt fugtige græssede/slåede enge er lyserøde af engkarse.
De tørre græsmarker er gule af mælkebøtter.
Læhegn og skovbryn domineres nu af fuglekirsebær(rødlig-hvide), hæg (grønlig-hvide) og slåen(kridt-hvide).