Lægekoklearen er ved at afblomstre på strandengene.
De lidt fugtige græssede enge er gule af lav ranunkel og bidende ranunkel.
I de tørre græsmarker, vejrabatter og vejgrøfter dominerer den vilde kørvels hvide blomsterskærme.
I læhegn og skovbryn lyser hvidtjørn op i det grønne.

På turen fik vi noteret, at vi fandt en række blomstrende frøplanter:
Oversigten finder du under nedenstående lille fotoreportage der viser nogle af de planter vi fandt..

Febernellikerod.
En gruppe af miliegræs foran rhododendroner.
Kåltidsel, kærtidsel,skovskræppe og lysesiv i den vandlidende skovbund.
Tykbladet ærenpris der også kan fremtræde som vandplante(amfibisk).
Lægeoksetunge, blød hejre, hundegræs, markforglemmigej, engrapgræs, døvnælde, find selv flere!
Foderkulsukker er en hybrid mellem lægekulsukker og ru kulsukker.

På aftenens tur fik vi noteret følgende blomstrende frøplanter:

Ranunkelfamilien: bidende ranunkel, lav ranunkel, tiggerranunkel.
Bøgefamilien: almindelig eg (han- og hunrakler).
Nellikefamilien: skovarve.
Syrefamilien: kruset skræppe (ej i blomst), skovskræppe(ej i blomst), butbladet skræppe (ej i blomst).
Violfamilien: kratviol (i frugt)
Berberisfamilien: hækberberis.
Valmuefamilien: svaleurt, gærdevalmue, kornvalmue.
Nældefamilien: stor nælde.
Korsblomstfamilien: gåsemad, løgkarse, lægekokleare, engkarse, rank vejsennep, finbladet vejsennep.
Kærnefrugtfamilien: æble, hvidtjørn, seljerøn, alm. røn.
Rosenfamilien: gåsepotentil, hunderose, febernellikerod.
Ærteblomstfamilien: hvidkløver, gul kløver, fin kløver, tofrøet vikke, fodervikke, humlesneglebælg, alm. kællingetand.
Skærmblomstfamilien: vild kørvel, hvas randfrø, skvalderkål.
Kristtornfamilien: kristtorn.
Hestekastaniefamilien: hestekastanie.
Storkenæbfamilien: liden storkenæb, pyrenæisk storkenæb, stinkende storkenæb.
Rubladfamilien: markforglemmigej, lægeoksetunge, krumhals, foderkulsukker.
Læbeblomstfamilien: korsknap, døvnælde.
Vejbredfamilien: lancetbladet vejbred, glat vejbred (ej i blomst).
Olivenfamilien: ask (i frugt), syren.
Maskeblomstfamilien: markærenpris, tveskægget ærenpris, tykbladet ærenpris.
Krapfamilien: burresnerre.
Kurvblomstfamilien: tusindfryd (bellis), mælkebøtte (i frugt), kærtidsel (ej i blomst), kåltidsel (kun bladroset).
Trehagefamilien: strandtrehage.
Sivfamilien: lysesiv (blomster i knop).
Halvgræsfamilien: håret star, sylt star, alm. star, skovstar.
Græsfamilien: engrævehale, blød hejre, knæbøjet rævehale, hundegræs, draphavre, alm.hvene, lundrapgræs, miliegræs, gold hejre.
Liljefamilien: skovløg (på strandoverdrevet).