De lidt fugtige græssede enge er gule af lav ranunkel.
I de tørre græsmarker er mælkebøtterne i frugt (fnok).
I læhegn og skovbryn begynder røn og hvidtjørn at blomstre i takt med, at de vilde æbler afblomstrer.
Grøftekanter bliver nu hvide af vild kørvel.

Herunder en lille fotoreportage fra turen.
Under fotoreportagen findes en oversigt over de blomstrende frøplanter vi fandt på denne tur.

Som på de tidligere botanikture mødtes vi på den lille parkeringsplads nord for Mikkelborg
I baggrunden er engen gul af lav ranunkel
Hestekastanien har både både hanblomster, hunblomster og tvekønnede blomster
Eg med hanrakler og hunrakler. De bittesmå agern kan ses i lup
Halvdelen af hestekastanjens blomster er lyserøde - den anden halvdel lysegule
Bidende ranunkel er knæhøj og har trind blomsterstilk. Hvert kronblad danner et lille nektarproducerende kræmmerhus ved basis
Den vilde kørvel farver Danmark hvidt i de næste par uger
Engrevhale blomstrer tidligt og starter høfebersæsonen
Markforglemmigej
Lancetbladet vejbred
Turen blev afsluttet med en gåtur på den fugtige strandeng

Herunder en oversigt over de blomstrende frøplanter vi fandt denne gang:

Ranunkelfamilien: bidende ranunkel, lav ranunkel, tiggerranunkel.
Bøgefamilien: almindelig eg (han- og hunrakler).
Korsblomstfamilien: gåsemad, løgkarse, lægekokleare, engkarse.
Kærnefrugtfamilien: æble, hvidtjørn, seljerøn, alm. røn.
Rosenfamilien: gåsepotentil.
Skærmblomstfamilien: vild kørvel.
Hestekastaniefamilien: hestekastanie.
Storkenæbfamilien: liden storkenæb.
Rubladfamilien: markforglemmigej.
Læbeblomstfamilien: korsknap, døvnælde.
Vejbredfamilien: lancetbladet vejbred.
Olivenfamilien: ask (i frugt).
Maskeblomstfamilien: markærenpris, tveskægget ærenpris.
Krapfamilien: burresnerre.
Kurvblomstfamilien: tusindfryd (bellis), mælkebøtte (i frugt).
Trehagefamilien: strandtrehage.
Halvgræsfamilien: håret star, sylt star, alm. star.
Græsfamilien: engrævehale, blød hejre, knæbøjet rævehale, hundegræs.