Strandengene er nu hvide af lægekokleare.
De lidt fugtige græssede/slåede enge er lyserøde af engkarse.
I de tørre græsmarker er mælkebøtterne begyndt at sætte frugt (fnok).
I læhegn og skovbryn lyser vilde æbler op med deres rosa knopper og rosa-hvide blomster.
Herunder en lille fotoreportage fra turen samt en oversigt over de planter vi fandt på den to timer lange tur.

Omkringsædige kirsebærblomster
Stor fladstjerne med 3 støvfang
Markærenpris (enårig)
Skovforglemmigej
Nyrebladet ranunkel
Svaleurt (med gul mældesaft)
Dagpragtstjerne. Vi finder hanplanter og hunplanter
Dagpragtstjerne. Vi finder hanplanter og hunplanter
Fuglegræs med 3 støvfang som fladstjernen
Almindelig hønsetarm med 5 støvfang
Milturt, nu med modne frø
Blomstrende vildæble

På turen fik vi noteret, at vi fandt følgende blomstrende frøplanter:

Ranunkelfamilien: nyrebladet ranunkel, bidende ranunkel, lav ranunkel.
Bøgefamilien: almindelig eg (han- og hunrakler).
Elmefamilien: skærmelm (i frugt).
Birkefamilien: birk(hanrakler på jorden)
Nellikefamilien: fuglegræs, stor fladstjerne, dagpragtstjerne, alm. skovarve.
Syrefamilien: rødknæ (han- og hunplanter)
Violfamilien: kratviol, agerstedmoderblomst.
Valmuefamilien: svaleurt.
Korsblomstfamilien: gåsemad, løgkarse, raps (vinter), lægekokleare, hyrdetaske, skovkarse.
Kærnefrugtfamilien: æble.
Rosenfamilien: skovjordbær.
Stenfrugtfamilien: fuglekirsebær, hæg.
Skærmblomstfamilien: vild kørvel.
Storkenæbfamilien: liden storkenæb, stinkende storkenæb.
Rubladfamilien: skovforglemmigej.
Læbeblomstfamilien: korsknap, døvnælde.
Maskeblomstfamilien: markærenpris, glat ærenpris, storblomstret ærenpris.
Krapfamilien: skovmærke.
Hyldefamilien: druehyld, dunet gedeblad.
Kurvblomstfamilien: tusindfryd (bellis), mælkebøtte.
Sivfamilien: markfrytle.
Halvgræsfamilien: skovstar.
Arumfamilien: dansk ingefær.
Græsfamilien: engrævehale, vellugtende gulaks, miliegræs, lundrapgræs, hejre sp.
Liljefamilien: firblad, salomons segl.